Giới thiệu ISO 45001

1. ISO 45001 là gì?

* ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp được xây dựng từ sự kết hợp của các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia, các tổ chức chứng nhận, các tổ chức tư vấn và các chuyên gia trong ngành, được sửa đổi từ tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007

* Mục đích đích của hệ thống là đề kiểm soát các rủi ro về mặt an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

* Có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức thuộc các quy mô, loại hình, sản xuất và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác nhau.

Tại sao cần ISO 45001 ? 
* Các tổ chức mong muốn:
– Thiết lập một hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp nhằm loại trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro với nhân viên hoặc các bên quan tâm, những người có thể tiếp xúc với các rủi ro về an toàn sức khỏe nghề nghiệp trong quá trình thực hiện các công việc của mình,
– Tự khẳng định sự tuân thủ với các chính sách về an toàn sức khỏe nghề nghiệp,
– Khẳng định sự tuân thủ này với các bên quan tâm,
– Được chứng nhận bởi một bên thứ ba cho hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp của mình.

* Các áp lực thị trường: 
– Yêu cầu bởi các khách hàng của tổ chức,
– Yêu cầu bởi cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp,
– Yêu cầu đối với việc nâng cao hiệu quả kinh tế của các hoạt động quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp nhằm tạo và duy trì lợi thế cạnh tranh.
– Chuẩn bị cho xu thế hội nhập quốc tế.

* Áp lực từ chủ sở hữu và cổ đông: 
– Muốn các khoản đầu tư của mình “trong sạch” và “lành mạnh” về mặt an toàn sức khỏe nghề nghiệp,
– Cải thiện hành ảnh của Doanh nghiệp đối với khách hàng và các bên quan tâm.

* Áp lực từ nhân viên:
– Có được môi trường làm việc an toàn,
– Đảm bảo tương lai sức khoẻ và gia đình.

2. Các bước thực hiện ISO 45001: 

  • Lãnh đạo cam kết
  • Đánh giá và lập kế hoạch
  • Thiết lập hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp và tài liệu
  • Áp dụng hệ thống
  • Đánh giá, cải tiến
  • Chứng nhận

3. Để triển khai một dự án ISO 45001 cần bao nhiêu thời gian? 

Điều này phụ thuộc vào độ phức tạp của các nguy cơ về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, quy mô của hoạt động, mức độ tuân thủ các yêu cầu pháp luật về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, cam kết của lãnh đạo và nhận thức của nhân viên.
Dự kiến chi phí cho một dự án ISO 45001 là bao nhiêu?
Điều này một lần nữa phụ thuộc vào độ phức tạp của các nguy cơ về an toàn sức khỏe nghề nghiệp, quy mô của hoạt động, mức độ tuân thủ các yêu cầu pháp luật về an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Các chi phí chủ yếu liên quan đến việc mua, lắp đặt và vận hành của các thiết bị phục vụ cho việc quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp,

4. Các lợi ích từ ISO 45001:

* Về mặt thị trường
– Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu sự tuân thủ ISO 45001 như là một điều kiện bắt buộc,
– Nâng cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp với khách hàng,
– Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động an toàn sức khỏe nghề nghiệp,
– Phát triển bền vững nhờ thỏa mãn được lực lượng lao động, yếu tố quan trong nhất trong một tổ chức và các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp,
– Giảm thiểu nhu cầu kiểm tra, thanh tra từ các cơ quan quản lý nhà nước.
* Về mặt kinh tế: 
– Tránh được các khoản tiền phạt do vi phạm quy định pháp luật về trách nhiệm xã hội,
– Tỷ lệ sử dụng lao động cao hơn nhờ giảm thiểu các vụ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp,
– Giảm thiểu chi phí cho chương trình đền bù tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp,
– Hạn chế các tổn thất trong trường hợp tại nạn, khẩn cấp.
– Hạn chế các tổn thất trong trường hợp tại nạn, khẩn cấp.
* Quản lý rủi ro: 
– Phương pháp tốt trong việc phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu thiệt hại,
– Có thể dẫn đến giảm phí bảo hiểm hằng năm,
– Thúc đẩy quá trình giám định thiệt hại cho các yêu cầu bảo hiểm (nếu có).
* Tạo cơ sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận: 
– Được sự đảm bảo của bên thứ ba,
– Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại,
– Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tư vấn – Công ty VINALEAN

Số 24/6 Văn Quán- Quận Hà Đông- TP. Hà Nội

Tel: 024.22372626

Mobile: 0983.349.239

Email:vnlean@gmail.com

Tin Liên Quan