Tiêu chuẩn ISO 22000

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 22000/ HACCP

By : 528 Views08/08/2019
Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 22000/ HACCP

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 22000/ HACCP

I. GIỚI THIỆU HACCP là cụm từ viết tắt, có nghĩa là “Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới … Đọc thêm » “Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 22000/ HACCP”

I. GIỚI THIỆU HACCP là cụm từ viết tắt, có nghĩa là “Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”; hay được hiểu là “Hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm”. Hệ thống này được xem là công cụ phân tích nhằm đảm...
Đọc Thêm

Xem thêm