Tiêu chuẩn ISO 17025

Giới thiệu ISO 17025

By : 482 Views08/08/2019
Giới thiệu ISO 17025

Giới thiệu ISO 17025

1.GIỚI THIỆU ISO 17025 ISO/IEC 17025  có tên gọi đầy đủ là Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử … Đọc thêm » “Giới thiệu ISO 17025”

1.GIỚI THIỆU ISO 17025 ISO/IEC 17025  có tên gọi đầy đủ là Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories). ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, do tổ chức...
Đọc Thêm

Xem thêm