Tiêu chuẩn ISO 13485

Kinh nghiệm áp dụng ISO 13485 tại Công ty OPODIS PHARMA

By : 940 Views04/05/2020
Kinh nghiệm áp dụng ISO 13485 tại Công ty OPODIS PHARMA

Kinh nghiệm áp dụng ISO 13485 tại Công ty OPODIS PHARMA

Lợi ích đem lại cho công ty OPODIS PHARMA khi áp dụng ISO 13485:2016: Đáp ứng được yêu cầu bắt … Đọc thêm » “Kinh nghiệm áp dụng ISO 13485 tại Công ty OPODIS PHARMA”

Lợi ích đem lại cho công ty OPODIS PHARMA khi áp dụng ISO 13485:2016: Đáp ứng được yêu cầu bắt buộc của Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế; Tạo niềm tin hơn với khách hàng; Năng suất lao động tăng cao… ISO 13485 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn cho sản phẩm y tế do tổ chức ISO ban...
Đọc Thêm

Xem thêm

Giới thiệu ISO 13485

By : 468 Views08/08/2019
Giới thiệu ISO 13485

Giới thiệu ISO 13485

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 cho các tổ chức sản xuất dụng cụ y tế Giới thiệu … Đọc thêm » “Giới thiệu ISO 13485”

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 cho các tổ chức sản xuất dụng cụ y tế Giới thiệu 1. ISO 13485 là gì? ISO 13485 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại các cơ sở cung cấp dụng cụ y tế và dịch vụ liên quan nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng...
Đọc Thêm

Xem thêm