Tiêu chuẩn ISO 9001

Giới thiệu ISO 9001

By : 122 Views19/07/2019
Giới thiệu ISO 9001

Giới thiệu ISO 9001

A) TỔNG QUAN VỀ ISO 9001:2015 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có tên gọi đầy đủ là “Hệ thống Quản lý … Đọc thêm » “Giới thiệu ISO 9001”

A) TỔNG QUAN VỀ ISO 9001:2015 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có tên gọi đầy đủ là “Hệ thống Quản lý Chất lượng – Các yêu cầu (Quality Management Systems – Requirements”, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 5 vào năm 2015 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 (được ban hành...
Đọc Thêm

Xem thêm