Tiêu chuẩn GMP plus

Giới thiệu

By : 405 Views08/08/2019
Giới thiệu

Giới thiệu

GMP Plus là gì? GMP là viết tắt của thực hành sản xuất tốt. Năm 1992 các chương trình chứng nhận GMP … Đọc thêm » “Giới thiệu”

GMP Plus là gì? GMP là viết tắt của thực hành sản xuất tốt. Năm 1992 các chương trình chứng nhận GMP + nguồn cấp dữ liệu hiện nay bắt đầu ra với điều này. Sau đó, nó phát triển thành một chương trình chính thức xác nhận bằng cách tích hợp các yêu cầu quản lý chất lượng ISO, HACCP và các yếu tố khác.  Các...
Đọc Thêm

Xem thêm