Tiêu chuẩn SA 8000

Giới thiệu SA 8000

By : 607 Views08/08/2019
Giới thiệu SA 8000

Giới thiệu SA 8000

1. SA 8000 LÀ GÌ? SA 8000 (Social Accountability 8000) được Hội đồng công nhận quyền ưu tiên kinh tế … Đọc thêm » “Giới thiệu SA 8000”

1. SA 8000 LÀ GÌ? SA 8000 (Social Accountability 8000) được Hội đồng công nhận quyền ưu tiên kinh tế thuộc Hội đồng Ưu tiên kinh tế CEPAA (Council on Economic Priorities Accreditation Agency), nay được gọi là SAI (Social Accountability International) xây dựng dựa trên 12 Công ước của Tổ chức lao động quốc tế ILO (International Labor Organization),...
Đọc Thêm

Xem thêm