Dịch vụ

Dịch vụ đào tạo

By : 435 Views07/08/2019

Dịch vụ đào tạo

A. Đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng (Lead Auditor- có dấu công nhận quốc tế bởi Examplar … Đọc thêm » “Dịch vụ đào tạo”

A. Đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng (Lead Auditor- có dấu công nhận quốc tế bởi Examplar Global) – ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 22000:2005 – ISO 27000:2013 – OHSAS 18001:2007 – ISO 50001:2011 ….. B. Dịch vụ đào tạo về tiêu chuẩn: – Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001). – Hệ thống quản...
Đọc Thêm

Xem thêm

Dịch vụ Tư vấn hệ thống quản lý

By : 401 Views07/08/2019

Dịch vụ Tư vấn hệ thống quản lý

A.  Dịch vụ tư vấn thiết lập hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế: –  Hệ thống quản lý chất … Đọc thêm » “Dịch vụ Tư vấn hệ thống quản lý”

A.  Dịch vụ tư vấn thiết lập hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế: –  Hệ thống quản lý chất lượng ( ISO 9001:2015) –  Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ( ISO 22000; HACCP). –  Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001:2015) . – Hệ thống chất lượng và năng lực phòng xét nghiệm y tế (ISO 15189:2012) – Hệ thống...
Đọc Thêm

Xem thêm