Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY VINALEAN

Công ty VINALEAN được thành lập với sứ mệnh mang đến cho khách hàng một dịch vụ Tư vấn Lĩnh vực môi trường, Tư vấn quản lý chuyên nghiệp và hiệu quả. Với năng lực và sự chuyên nghiệp của mình VINALEAN đã được hợp tác với nhất nhiều đơn vị trong và ngoài nước […]

tin tức dịch vụ

ISO 17025

1.GIỚI THIỆU ISO 17025 ISO/IEC 17025  có tên gọi đầy đủ là Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories). ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thử nghiệm và hiệu […]

ISO 15189

1.     Cơ sở pháp lý về việc áp dụng ISO 15189 Quyết định số 3701/QĐ-BYT ngày 05/10/2010 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc phê duyệt “ Chương trình hành động quốc gia về nâng cao năng lực quản lý phòng xét nghiệm y học đến năm 2020” Thông tư số 01/2013/TT-BYT […]

Lý do lựa chọn dịch vụ tư vấn của VINALEAN

1.Chuyên gia tư vấn nhiều kinh nghiệm và năng lực. Chuyên gia tư vấn của  VINALEAN  là những người có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực ngành nghề, kỹ thuật và hiểu biết pháp lý có thể cung cấp những dịch vụ  tư vấn chuyên nghiệp nhất. VINALEAN đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chí […]

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 chính thức ban hành

1. Ban hành Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 đã được ban hành ngày 01/10/2016, thay thế cho ISO/TS 16949:2009. Giấy chứng nhận ISO/TS 16949:2009 không còn hiệu lực sau ngày 14/09/2018. 2. Yêu cầu về thời gian chuyển đổi: Sau ngày 01/10/2017, không còn cuộc đánh giá nào được tiến hành theo ISO/TS 16949:2009 (Bao gồm đánh giá […]

Tieu chuẩn ISO 51000

ISO 50001

Trong những năm gần đây năng lượng đang trở thành vấn đề được quan tâm trên toàn thế giới. Bên cạnh các loại năng lượng sạch đang được phát triển và phổ biến, quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả đang là một trong những xu thế của tất cả các ngành nghề. Tổ […]

Tiêu chuẩn ISO 15189

ISO 15189

1.     Cơ sở pháp lý về việc áp dụng ISO 15189 Quyết định số 3701/QĐ-BYT ngày 05/10/2010 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc phê duyệt “ Chương trình hành động quốc gia về nâng cao năng lực quản lý phòng xét nghiệm y học đến năm 2020” Thông tư số 01/2013/TT-BYT […]

Tiêu chuẩn ISO 17025

ISO 17025

1.GIỚI THIỆU ISO 17025 ISO/IEC 17025  có tên gọi đầy đủ là Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories). ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thử nghiệm và hiệu […]

Tư vấn môi trường

Tư vấn môi trường

1. Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) 2. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 3. Đề án bảo vệ môi trường, Kế hoạch BVMT 4. Mô hình hoá môi trường (Modeling) 5. Quan trắc, giám sát môi trường 6. Hệ thống xử lý khí thải, nước thải, nước sinh hoạt 7. Giấy phép xử […]