Giới thiệu ISO 9001

I. GIỚI THIỆU

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng dựa trên tám nguyên tắc quản lý chất lượng nhằm giúp cải tiến hoạt động của tổ chức.

+ Hướng vào khách hàng

+ Vai trò của lãnh đạo

+ Sự tham gia của mọi người

+ Quản lý theo quá trình

+ Cải tiến liên tục

+ Quyết định dựa trên sự kiện

+ Quản lý các mối quan hệ

Bên cạnh việc tập trung vào sự hài lòng của khách hàng, quản lý, đo lường quá trình và cải tiến liên tục với sự tham gia lãnh đạo cao cấp của tổ chức, việc chứng nhận phù hợp với tiếu chuẩn ISO 9001 sẽ giúp tổ chức của bạn thể hiện với khách hàng là tổ chức đang có sự cam kết về vấn đề chất lượng.

II.  LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG VÀ DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001

+ Sản phẩm, dịch vụ có chất lượng ổn định hơn, đáp ứng nhu cầu khách hàng

+ Tăng năng suất do kiểm soát được các quá trình;

+ Lợi nhuận tăng cao hơn do nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí (giảm lãng phí);

+ Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng;

+ Kiểm soát được chất lượng đầu vào do kiểm soát được nhà cung cấp;

+ Luôn cải tiến để cung cấp sản phẩm, dịch vụ thoả mãn được yêu cầu khách hàng;

+ Tăng uy tín trên thị trường trong và ngoài nước;

+ Thành viên của tổ chức hiểu rõ hơn vai trò của mình, rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình hơn từ đó chủ động thực hiện công việc;

+ Nhân viên được đào tạo huấn luyện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.

 III. VAI TRÒ CỦA VIỆC CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN ISO 9001

+ Là một hệ thống quản lý cơ bản cần có để tạo niềm tin cho khách hàng;

+ Nâng cao hình ảnh của tổ chức và lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới;

+ Để tăng lợi nhuận, để giảm chi phí

+ Để cải thiện các quá trình kiểm soát quan trọng và cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ;

+ Để tạo môi trường làm việc tốt hơn;

+ Để quản lý các hoạt động của tổ chức tiến hành có hiệu quả hơn;

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tư vấn – Công ty VINALEAN

Địa chỉ: Số 24/6 Văn Quán- Quận Hà Đông- TP. Hà Nội

Tel: 024.22372626

mobile: 0983.349.239

Email: vnlean@gmail.com

Tin Liên Quan