Hoàn thành dịch vụ Tư vấn cây xanh, cảnh quan đạt chứng nhận USDA và EU Organic tại Công ty Eco Megafarm

Đánh giá cấp chứng nhận ORGANIC tại Công ty cổ phần Eco Megafarm tại Vĩnh Phúc

 

Chuyên gia nông nghiệp hữu cơ của Vinalean cùng với chuyên gia đánh giá chứng nhận của Tổ chức ECOCERT ( Pháp) đã tiến hành đánh giá cấp chứng nhận ORGANIC theo tiêu chuẩn NOP ( USDA- Hoa Kỳ) và Tiêu chuẩn ORGANIC EU tại Công ty cổ phần Eco Megafrm với tổng diện tích cho hơn 200 ha cho các hoạt động trồng trọt dược liệu tiêu chuẩn hữu cơ nông nghiệp.
Dưới đây là một số hình ảnh đoàn chuyên gia đánh giá cấp chứng nhận Nông Nghiệp tại Công ty cổ phần Eco megafarm.

Tin Liên Quan