Hòa Bình Organic đạt chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ

Công ty Vinalean đã cung cấp dịch vụ cây xanh, quảnh quan và tư vấn  thành công cho Hoà Bình Organic  là một trong đơn vị đầu tiên đã được đánh giá và cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ Quốc gia TCVN 11041-2:2017

Bộ tiêu chuẩn Việt Nam đầu tiên dành riêng cho sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến và ghi nhãn sản phẩm  trông nông nghiệp hữu cơ  được Bộ Khoa học và công nghệ ban hành và có hiệu lực bắt đầu từ 29/12/2017.

Tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ TCVN 11041: 2017 được thực hiện trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn hữu cơ của các nước có nền nông nghiệp hữu cơ phát triển như Mỹ, EU, Nhật và tiêu chuẩn hữu cơ của Tổ chức phong trào nông nghiệp hữu cơ quốc tế IFOAM

Ảnh: Lễ đón nhận chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ của Hòa Bình Organic

Tin Liên Quan