Bệnh viện Mỹ Đức nhận chứng chỉ công nhận ISO 15189:2012

Vừa qua, Bệnh viện Mỹ Đức- TP Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn chuyên gia công nhận chất lượng đến đánh giá và thẩm định theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012 cho khoa Xét nghiệm của Bệnh viện.

Đoàn chuyên gia trao đổi làm việc cùng Ban giám đốc Bệnh viện

Với mục tiêu đẩy mạnh chất lượng dịch vụ xét nghiệm, nâng cao sự tin cậy kết quả xét nghiệm y tế; thời gian qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên Khoa xét nghiệm Bệnh viện Mỹ Đức đã tích cực xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy trình kỹ thuật, quản lý kết quả, làm chủ trang thiết bị hiện đại… nhằm đáp ứng các tiêu chí đánh giá dương vật giả đa năng theo tiêu chuẩn ISO quốc tế. Trong quá trình thực hiện, khoa Xét nghiệm đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Ban Giám đốc, các khoa phòng trong bệnh viện để chương trình đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012 của đoàn chuyên gia Công nhận Chất lượng diễn ra hiệu quả.

Quá trình đánh giá công nhận, Tổ chức công nhận  kết luận khoa Xét nghiệm của Bệnh viện đã phù hợp với các yêu cầu của hệ thống theo tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012  về năng lực và chất lượng đối với các phòng xét nghiệm y tế.

Qua việc đạt công nhận ISO 15189, Giám đốc Bệnh viện khẳng định: Việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012 tại Khoa xét nghiệm là một trong những mục tiêu quan trọng của Bệnh viện Mỹ Đức nhằm cung cấp các dịch vụ xét nghiệm chính xác, kịp thời, đầy đủ, khách quan, tin cậy; tạo cơ sở liên thông kết quả giữa các phòng xét nghiệm, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm chi phí cho bệnh nhân. Đây cũng là hoạt động quan trọng góp phần xây dựng thương hiệu bệnh viện, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Giám đốc Bệnh viện cũng gửi lời cảm ơn  trân trọng đến Ban lãnh đạo cùng đội ngũ các chuyên gia tư vấn của Công ty Vinalean đã tư vấn hiệu quả, chuyên nghiệp, với trình độ cao để Bệnh viện đạt yêu cầu ISO 15189.

Ảnh: Chứng chỉ Công nhận ISO 15189:2012 của Bệnh viện Mỹ Đức ( Hồ Chí Minh)

 

Tin Liên Quan