Triển khai Tiêu chuẩn Global Gap tại Công ty Mía đường Lam Sơn (Lasuco)

Vừa qua,  chuyên gia về Global G.A.P,  Th.S Lý Đức Tài đã đào tạo kiến thức cơ bản của bộ tiêu chuẩn Global G.A.P cho lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và các chuyên gia nông nghiệp của Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Lam Sơn.

* Chuyên gia đào tạo kiến thức về Global G.A.P

 

Global G.A.P (tên đầy đủ: Global Good Agricultural Practice), gọi là Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu, là một bộ tiêu chuẩn (tập hợp các nguyên tắc kỹ thuật) về thực hành nông nghiệp tốt được xây dựng để áp dụng tự nguyện cho sản xuất, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch cho các nông sản (bao gồm cả trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) trên phạm vi toàn cầu. Global G.A.P không phải là quy trình kỹ thuật canh tác mà là những nguyên tắc quản lý được thiết lập để kiểm soát đất đai, nước tươi, phân bón, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, đóng gói, tồn trữ, vệ sinh đồng ruộng và vận chuyển sản phẩm v.v…

*  Canh tác giống dưa Kim Hoàng Hậu theo công nghệ Issel

 

Ngoài các kiến thức cơ bản về bộ tiêu chuẩn Global G.A.P, các chuyên gia còn tập huấn các kỹ năng nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro.

* Thực địa kiểm tra hoạt động canh tác theo Global G.A.P

 

Tin Liên Quan