Nghiên cứu áp dụng ISO 21000 tại Trường ĐH Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH THái Nguyên

Với sự đồng hành của Chuyên gia thuộc Công ty Tư vấn Vinalean, Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông – Đại học Thái Nguyên đã tiến hành triển khai kiểm định chất lượng giáo dục và nghiên cứu áp dụng ISO 21001:2018 – tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức giáo dục.

Tại buổi làm việc với PGS.TS Phùng Trung Nghĩa – Hiệu trưởng nhà trường và Hội đồng kiểm định chất lượng của nhà trường, các chuyên gia của Công ty Tư vấn Vinalean nhấn mạnh hoạt động đáp ứng kiểm định chất lượng giáo dục và viêc hướng tới áp dụng tiêu chuẩn ISO 21001:2018 là hết sức hữu ích cho các tổ chức giáo dục, cung cấp công cụ quản lý chung để các tổ chức giáo dục có thể đáp ứng yêu cầu của người học, cũng như uy tín của tổ chức giáo dục trong việc cung cấp giáo dục có chất lượng toàn diện và công bằng.

Tiêu chuẩn này cũng là một trong những tiêu chuẩn của ISO giúp thực hiện một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc về Chất lượng giáo dục là “Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, công bằng và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người”

Toàn cảnh buổi làm việc của Chuyên gia Vinalean với Hội đồng kiểm định chất lượng của Nhà trường

Việc triển khai kiểm định chất lượng giáo dục và hướng tới áp dụng tiêu chuẩn ISO 21001:2018 cũng là cách thức chứng tỏ cam kết của tổ chức giáo dục với việc cải tiến liên tục chất lượng giáo dục để đáp ứng hoạt động kiểm định chất lượng của Bộ giáo dục và đào tạo và nhu cầu của người học và các bên quan tâm có liên quan; thúc đẩy văn hóa cải tiến, khích lệ sự xuất sắc và đổi mới trong tổ chức giáo dục.

Buổi làm việc được sự quan tâm của đông đảo các cấp lãnh đạo, quản lý đơn vị trong Trường

Theo đó, Lãnh đạo nhà Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông – Đại học Thái Nguyên cam kết triển khai áp dụng vào hoạt động của nhà trường để nâng cao hơn nữa năng lực và uy tín của Trường cả trong và ngoài nước.

 

Tin Liên Quan