Dịch vụ Tư vấn hệ thống quản lý

A.  Dịch vụ tư vấn thiết lập hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế:

–  Hệ thống quản lý chất lượng ( ISO 9001:2015)

–  Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ( ISO 22000; HACCP).

–  Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001:2015) .

– Hệ thống chất lượng và năng lực phòng xét nghiệm y tế (ISO 15189:2012)

– Hệ thống chất lượng và năng lực phòng thử nghiệm- hiệu chuẩn (ISO 17025)

–  Hệ thống quản lý an toàn công nghệ thông tin ( ISO 27001)

–  Hệ thống quản lý  an ninh năng lượng ( ISO 50001)

– Hệ thống thực hành sản xuất tốt GMP trong dược phẩm

–Hệ thống thực hành sản xuất tốt GMP plus trong thức ăn chăn nuôi

– Hệ thống trách nhiệm xã hội  (EICC/BSCI/SA 8000).

– Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (ISO 45001/OHSAS 18001)

– Hệ thống quản lý chất lượng lĩnh vực ô tô-xe máy (IATF 16949)

– Hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế ( ISO 13485)

– Sản xuất nông nghiệp tốt ( GLOBAL G.A.P, Viet G.A.P)

– Nông nghiệp hữu cơ Organic

– Hợp quy, hợp chuẩn sản phẩm

….

B. Dịch vụ tư vấn các giải pháp tổng thể quản lý Tổ chức

– Tư vấn văn hóa Tổ chức

– Tư vấn cải tiến quy trình, năng suất

– Tư vấn nhân lực, tài chính, quản trị rủi ro.

Tin Liên Quan