Bệnh viện quân Y 7A triển khai áp dụng ISO 15189.

Vừa qua, Bệnh viện quân y 7A  phối hợp với Công ty Tư vấn Vinalean tổ chức triển khai áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 15189 cho khoa xét nghiệm của bệnh viện

Theo Th.S Phạm Văn Duy; muốn nâng cao chất lượng bệnh viện, chất lượng khám chữa bệnh thì việc trước tiên cần nâng cao chất lượng xét nghiệm; xét nghiệm có vai trò rất quan trọng trong hoạt động chuyên môn của bệnh viện; theo đánh giá của ngành y tế, hiện nay khoảng 70% quyết định y khoa dựa trên các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng; góp phần lớn vào kết quả của chẩn đoán và điều trị. Dựa trên các kết quả phân tích tin cậy, cùng những bệnh phẩm mà bác sỹ có thể chẩn dương vật giả đa năng đoán và đưa ra những kết luận bệnh sớm và đưa ra những liệu trình điều trị hiệu quả; trong quá trình điều trị, xét nghiệm cũng giúp theo dõi được tiến trình diễn biến của bệnh mà đưa ra những phác đồ điều trị đúng đắn.

Chất lượng xét nghiệm phụ thuộc vào nhiều yếu tố: cùng một máy xét nghiệm như nhau, cùng một mẫu bệnh phẩm thực hiện ở các phòng khám xét nghiệm khác nhau có thể cho kết quả khác nhau nếu quy trình xét nghiệm từ việc lấy bệnh phẩm đến thực hiện xét nghiệm khác nhau. Tiêu chuẩn ISO 15189 là một bộ tiêu chuẩn  quy định cụ thể và chi tiết các yếu tố góp phần tạo nên chất lượng và năng lực của một phòng xét nghiệm; vì vậy việc áp dụng ISO 15189 yêu cầu về chất lượng và năng lực đối với phòng xét nghiệm là rất quan trọng; giúp nâng cao năng lực quản lý về chất lượng của phòng xét nghiệm y tế; tạo sự tin cậy cho các hoạt động giám định, xét nghiệm; tạo điều kiện để các bệnh viện, cơ sở y tế sử dụng kết quả xét nghiệm liên thông theo quy định của Bộ Y tế; nâng cao tính chính xác, độ tin cậy của kết quả xét nghiệm trong chẩn đoán và điều trị.

Chuyên gia Vinalean, Ban Giám đốc  Bệnh viện quân y 7A, cùng Khoa xét nghiệm trao đổi quá trình triển khai áp dụng ISO 15189

Trong thời gian qua,  Bệnh viện quân Y 7A  luôn nỗ lực đáp ứng https://suongshop.com/duong-vat-gia/ đầy đủ về chất lượng và năng lực đối với công tác xét nghiệm; với sự cố gắng, nỗ lực của các khoa phòng liên quan nhằm đảm bảo Khoa https://suongshop.com/duong-vat-gia/ xét nghiệm đạt công nhận ISO 15189 thời gian tới

Ban Giám đốc  Bệnh viện quân y 7A chỉ đạo  áp dụng ISO 15189

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan