Nông nghiệp hữu cơ

Hòa Bình Organic đạt chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ

By : 765 Views05/08/2019
Hòa Bình Organic đạt chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ

Hòa Bình Organic đạt chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ

Công ty Vinalean đã tư vấn thành công cho Hoà Bình Organic  là một trong đơn vị đầu tiên đã … Đọc thêm » “Hòa Bình Organic đạt chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ”

Công ty Vinalean đã tư vấn thành công cho Hoà Bình Organic  là một trong đơn vị đầu tiên đã được đánh giá và cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ Quốc gia TCVN 11041-2:2017 Bộ tiêu chuẩn Việt Nam đầu tiên dành riêng cho sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến và ghi nhãn sản phẩm  trông nông nghiệp...
Đọc Thêm

Xem thêm

Đào tạo Organic tại Công ty TNHH TCS FARM

By : 885 Views05/08/2019
Đào tạo Organic tại Công ty TNHH TCS FARM

Đào tạo Organic tại Công ty TNHH TCS FARM

Các chuyên gia hữu cơ của Vinalean đã thực hiện đào tạo và hướng dẫn tại  Công ty TNHH TCS … Đọc thêm » “Đào tạo Organic tại Công ty TNHH TCS FARM”

Các chuyên gia hữu cơ của Vinalean đã thực hiện đào tạo và hướng dẫn tại  Công ty TNHH TCS FARM  trong việc thực hiện nông nghiệp hữu cơ. Công ty TNHH TCS FARM  có trụ sở tại xã An Thạch, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh. Là công ty cung cấp sản phẩm rau hữu cơ cho các khách hàng lớn tại HCM và các tỉnh lân cận, đồng...
Đọc Thêm

Xem thêm