Vinalean triển khai dự án nâng cao năng suất chất lượng Bộ công thương

Bộ Công Thương triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công thương” nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp  nâng cao năng suất và chất lượng sản giày gucci nam siêu cấp phẩm hàng hóa  ngành công nghiệp, các nội dung sẽ được triển khai bắt đầu từ năm 2019.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Dự án nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội; Xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; phát triển nguồn lực để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trong đó, nhiệm vụ chủ yếu của Dự án giúp các Doanh nghiệp, tổ chức áp dụng tích hợp thành công các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001; ISO 14001; ISO 22000; ISO 45001, 5S… nhằm hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế

Với năng lực và uy tín của mình, VINALEAN đã được Bộ trưởng ra quyết định số 4958/QĐ-BCT về việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện dự án ” Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngàng công nghiệp”

Với trách nhiệm với Nhà nước và các khách hàng, Vinalean cam kết nỗ lực hết sức mình thực hiện chuyển giao hiệu quả, thành công các tiêu chuẩn quốc tế tới các doanh nghiệp công nghiệp trên cả nước, góp https://duongstore.com/giay-gucci/ phần thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; xây dựng công cụ quản trị hiệu quả tạo chất lượng, thương hiệu và hội nhập

Tin Liên Quan