Áp dụng ISO trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học

Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn – ĐHQGHN cùng với các chuyên gia của Vinalean tích cực triển khai áp dụng ISO 9001-2015 trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

Với sự ưu việt về chuẩn hóa các quy trình trong công tác giáo giày gucci nam siêu cấp dục và đào tạo. Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQGHN cũng nhận thấy lợi ích của việc áp dụng ISO vào hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Triển khai ISO là cơ sở cho việc  cải tiến công tác quản lý, giúp xác định các quy trình cần phải thực hiện để hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian, hạn chế sự phụ thuộc vào các cá nhân, tạo lòng tin cho lãnh đạo, khách hàng và các bên liên quan

Trong giáo dục đại học, kiểm định chất lượng chương trình hay đơn vị đào tạo bao gồm việc tự đánh giá và đánh giá ngoài theo các tiêu chí nhằm mục đích xác định mức mà đơn vị hay chương trình đạt được. Để chứng minh các mức độ đạt được, đơn vị cần phải thu thập minh chứng có thể là các dạng văn bản, số liệu thống kê… theo từng tiêu chí. Vì vậy, việc áp dụng ISO với các quy trình chuẩn sẽ giúp quá trình thu thập minh chứng thuận lợi và đầy đủ hơn.

Áp dụng từ năm 2015 với phiên bản ISO 9001:2008 và nay là ISO 9001:2015, cho đến nay phần lớn cán bộ, giảng viên đã hiểu nội dung cơ bản và lợi ích của hệ thống ISO, hiểu được tác dụng của việc https://duongstore.com/giay-gucci/ thực hiện hệ thống quản lý chất lượng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo

Việc áp dụng ISO là việc  xây dựng công cụ hữu ích với những quy trình chuẩn phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

Tin Liên Quan