Tin tức dịch vụ

Bệnh viện Thống nhất HCM triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 15189

By : 175 Views19/07/2019
Bệnh viện Thống nhất HCM triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 15189

Bệnh viện Thống nhất HCM triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 15189

Được sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất, Lãnh đạo các Khoa, phòng trực thuộc;  Vinalean … Đọc thêm » “Bệnh viện Thống nhất HCM triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 15189”

Được sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất, Lãnh đạo các Khoa, phòng trực thuộc;  Vinalean đã thực hiện triển khai tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho Khoa Thận nhân tạo và một số Khoa Lâm sàng khác của Bệnh viện; Đồng thời thực hiện tư vấn triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO...
Đọc Thêm

Xem thêm

Áp dụng ISO trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học

By : 139 Views19/07/2019
Áp dụng ISO trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học

Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn – ĐHQGHN cùng với các chuyên gia của Vinalean tích cực triển khai áp dụng ISO 9001-2015 trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục Với sự ưu việt về chuẩn hóa các quy trình trong công tác giáo dục và đào tạo. Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQGHN cũng nhận thấy...
Đọc Thêm

Xem thêm

Vinalean triển khai dự án nâng cao năng suất chất lượng Bộ công thương

By : 129 Views19/07/2019
Vinalean triển khai dự án nâng cao năng suất chất lượng Bộ công thương

Bộ Công Thương triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công thương” nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp  nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa  ngành công nghiệp, các nội dung sẽ được triển khai bắt đầu từ năm 2019. Theo đó, mục tiêu...
Đọc Thêm

Xem thêm